Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010, 16:29

Σε σειρά αποκρατικοποιήσεων προχωρά το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία και με τα υπόλοιπα υπουργεία.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν από τον υπουργό Οικονομικών, Γιώργο
Παπακωνσταντίνου, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με πέντε
συναρμόδιους υπουργούς, το ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το 51% στην
ΤΡΕΝΟΣΕ, την ΕΥΑΘ, την ΕΥΔΑΠ και τα ΕΛΤΑ, ενώ προχωρά στην πλήρη πώληση
των καζίνο.

Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν μία σειρά διαδικασιών για την αξιοποίηση των περιουσιακών αγαθών της χώρας.

Μεταφορές

Στον ΟΣΕ, το ελληνικό Δημόσιο αυτή την στιγμή κατέχει το 100%, αλλά
έχει ετήσιες ζημιές 1 δισ. το χρόνο και χρέος 10 δισ., σύμφωνα με τα
στοιχεία που ανακοινώθηκαν.

Στις ενέργειες για την άμεση αναδιάρθρωση, την εξάλειψη ζημιών και
μείωση του χρέους η πρόταση είναι να κλείσουν τα ζημιογόνα δρομολόγια,
να γίνει εξορθολογισμός στελέχωσης και μετατάξεις πλεονάζοντος
προσωπικού.

Πρόκειται να γίνει καθορισμός διεταιρικών συμβάσεων με όρους αγοράς,
προμηθειών και συντήρησης, ενώ θα προχωρήσουν στην πώληση του 49% της
ΤΡΕΝΟΣΕ σε στρατηγικό επενδυτή και εκχώρηση του μάνατζμεντ.

Επίσης πρόκειται να γίνει εκχώρηση σταθμών εμπορικών ακινήτων σε
εταιρία ειδικού σκοπού και ανάπτυξη μέσω συμβάσεων παραχώρησης.

Αυτή την στιγμή, το ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 74% στον ΟΛΠ – ΟΛΘ στον
Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη και το 100% στους περιφερειακούς λιμένες.
Θα γίνει μελέτη της βέλτιστης εταιρικής κατανομής των εθνικών λιμένων
και δημιουργία εταιρικών οντοτήτων στις οποίες θα περιέλθουν οι λιμένες
της χώρας και ανάπτυξη των υπηρεσιών λιμένων σε συνεργασία με
στρατηγικούς εταίρους.

Στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών το Δημόσιο ελέγχει το 55%. Εκεί θα γίνει
χρονική επέκταση της σύμβασης παραχώρησης και υπάρχει ενδεχόμενη
εισφορά της συμμετοχής του Δημοσίου σε εταιρίες συμμετοχών ή και στο
χρηματιστήριο.

Σε σχέση με τα περιφερειακά αεροδρόμια που το ελληνικό Δημόσιο ελέγχει
το 100% θα γίνει μελέτη της βέλτιστης εταιρικής κατανομής και συμβάσεις
παραχώρησης δικαιωμάτων διαχείρισης με στρατηγικούς επενδυτές.

Θα ιδρυθεί εταιρία όπου το ελληνικό Δημόσιο θα εισφέρει τα αντίστοιχα
δικαιώματα διαχείρισης αεροδρομίων και η εταιρία αυτή θα μπει και στο
χρηματιστήριο.

Σε σχέση με τις συμβάσεις παραχώρησης τις οποίες το υπουργείο
Οικονομικών τις κρίνει ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο αξιοποίησης της
δημόσιας υπηρεσίας θα γίνει εφαρμογή μηχανισμού παρακολούθησης της
καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία (Αττική
οδός, Ρίο Αντίρριο, αεροδρόμιο). Θα γίνουν νέες συμβάσεις παραχώρησης
στην Εγνατία, στους νέους αυτοκινητοδρόμους Αττικής και στους οδικούς
άξονες Κρήτης.

ΕΥΑΘ

Το ελληνικό Δημόσιο έχει το 94%, θα διαθέσει το 23% και θα γίνει πλήρης
διαχωρισμός δικτύου. Στην ΕΥΔΑΠ που το μερίδιο είναι 61% και απαιτείται
περεταίρω διαχωρισμός δικτύου θα πουληθεί το 10% και από το 61% θα
φτάσουμε στο 51%. Μάλιστα θα ιδρυθεί η εταιρία «Ελληνικά Ύδατα ΑΕ» που
θα περιλαμβάνει την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ και τις επαρχιακές εταιρίες.

Ενέργεια

ΔΕΠΑ. Το ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 65% και υπάρχει option της ΔΕΗ για
να συμμετάσχει στο 30% του ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με το υπουργείο
θα γίνει εκτίμηση της αξίας αυτού του option, ενώ υπάρχει κατεύθυνση
διαχωρισμού ΔΕΠΑ – ΔΕΣΦΑ, στις οποίες ο έλεγχος και η διαχείριση θα
γίνεται από το Δημόσιο.

Στη ΔΕΗ που το ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 51% θα γίνουν θεσμικές
παρεμβάσεις για το άνοιγμα της χονδρικής και λιανικής αγοράς και θα
υλοποιηθεί το 3ο ενεργειακό πακέτο.

Στα ΕΛΠΕ θα διατηρηθεί η υφιστάμενη στρατηγική συμμετοχή.

Τηλεπικοινωνίες

ΕΛΤΑ. Το ελληνικό Δημόσιο ελέγχει το 90% και θα πουλήσει το 39% ώστε να διατηρήσει την πλειοψηφία του 51%.

Στον ΟΤΕ, θα γίνει διατήρηση της υφιστάμενης στρατηγικής συμμετοχής.

Στο ΦΑΣΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ θα γίνει μελέτη για τις συμβάσεις παραχώρησης.

Παιχνίδια

Καζίνο. Πλήρης πώληση των συμμετοχών της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα.

Ο ΟΠΑΠ ελέγχεται από το Δημόσιο με δεσμευτική μειοψηφία 34%, εδώ θα
γίνει σχέδιο νόμου που θα ρυθμίζει την εποπτεία της αγοράς και της
άδειας ηλεκτρονικών παιχνιδιών περιορισμένου κέρδους.

Θα δημιουργηθεί επέκταση του ορίζοντα του μονοπωλίου. Θα αξιοποιηθεί
επίσης η ρευστότητα του ΟΠΑΠ προκειμένου να επεκταθούν οι
δραστηριότητές του στο «Ξυστό» και στο διαδικτυακό στοίχημα, ενώ θα
διατηρηθεί η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου.

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων μέσω Εταιρίας Συμμετοχών

Από αυτή την εταιρία το Δημόσιο αναμένει να έχει άμεσα έσοδα.

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

ΚΕΔ – ΕΤΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ συγχωνεύονται. Θα δημιουργηθούν
δικαιώματα εκμετάλλευσης, η ιδιοκτησία παραμένει στο ελληνικό Δημόσιο
και στην εταιρία θα δύναται να παραχωρηθούν και ακίνητα διαχείρισης
υπουργείων.

Θα υπάρξει διαχείριση του χαρτοφυλακίου με εταιρίες συμμετοχών και
ενδεχόμενη εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο ενώ θα ψηφιστεί ειδικός
νόμος κατά το πρότυπο των Ολυμπιακών Ακινήτων.

ΞΕΝΙΑ

Πώληση μεμονωμένων ή δημιουργία επενδυτικού σχήματος στο οποίο θα
εισφέρουν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης όλων των «ΞΕΝΙΑ» και θα γίνει
αξιοποίηση με συμβάσεις παραχώρησης. Εξετάζεται η εισαγωγή της εταιρίας
στο χρηματιστήριο με διακράτηση του 51% ή του 34%.

Τουριστικά Ακίνητα

Θα δημιουργηθούν χαρτοφυλάκια υψηλής ποιότητας τουριστικών ακινήτων και
θα γίνει εισφορά τους σε εταιρίες ανάπτυξης με συμβάσεις παραχώρησης
ενώ εξετάζεται η εισαγωγή της εταιρίας στο χρηματιστήριο με διακράτηση
του 51% ή του 34%.

Τέλος, θα δημιουργηθούν ειδικοί φορείς αξιοποίησης σημαντικών
περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου όπως είναι το Ελληνικό και το
Τατόι.

Advertisements