Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010, 14:40


Εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων μεταβίβαζε πολυτελή αυτοκίνητα,
υποβάλλοντας πλαστά και πιστοποιημένα δικαιολογητικά. Στο κύκλωμα που
ενεργούσε εις βάρος των καταναλωτών με κέρδη εκατομμυρίων ευρώ
εμπλέκεται υπάλληλος, ο οποίος εργαζόταν μέχρι πρόσφατα στη Νομαρχία
Ανατολικής Αττικής.Τη σχετική έρευνα διενήργησε η Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας
Ανατολής Αττικής, κατόπιν αιτήματος εταιρείας leasing. Όπως προέκυψε, η
εταιρεία είχε μεταβιβάσει τουλάχιστον 33 αυτοκίνητα με πλαστά
δικαιολογητικά.Μετά τον εντοπισμό των συγκεκριμένων φακέλων υπεβλήθησαν διαδοχικές
μηνυτήριες αναφορές στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και διετάχθη από
τον νομάρχη Λ. Κουρή Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για την διαπίστωση
ή μη ευθύνης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μεταφορών στην πραγματοποίηση των
ως άνω μεταβιβάσεων.Από το πόρισμα της ΕΔΕ διαπιστώθηκε η ευθύνη υπαλλήλου που ήταν μέχρι
πρότινος με απόσπαση στη Νομαρχία Ανατ. Αττικής. Ο σχετικός φάκελος και
τα αποτελέσματα της ΕΔΕ διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία που σήμερα υπηρετεί
ο υπάλληλος, προκειμένου να ελεγχθεί για συγκεκριμένα πειθαρχικά
παραπτώματα.Η Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής προέβη στην
ανάκληση των 31 μεταβιβάσεων και στη δέσμευση των 2 υπολοίπων.

Advertisements