Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 20 Ιουνίου 2010, 20:14


Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απαγόρεψε με απόφασή
της στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Κολλέγιο Αθηνών) τη
συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων υγείας των μαθητών, για
τους σκοπούς της πρόληψης και καταστολής χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.Η Αρχή αποφάνθηκε ότι «η συλλογή, η αποθήκευση και η περαιτέρω
επεξεργασία δεδομένων υγείας των μαθητών για τους σκοπούς της πρόληψης
ή/και καταστολής χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, όπως διατυπώνεται στην
διάταξη του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνομερικανικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος, αντίκειται στο νόμο 2472/1997, και συνεπώς δεν χορηγεί άδεια
στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για τη σύσταση και τη
λειτουργία του αρχείου αυτού».

Advertisements