Να καταγράψει το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στους ωκεανούς
επιχείρησε ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός. Χάρη στο καινούργιο Σύστημα
Αυτόματης Αναγνώρισης εντόπισε εντός λίγων ωρών το στίγμα και την
ταυτότητα συνολικά 90.000 πλοίων που έπλεαν στις θάλασσες του πλανήτη.

Ο εντοπισμός επιτυγχάνεται και χάρη σε παρόμοιο σύστημα που
διαθέτουν τα ίδια τα πλοία, που μεταδίδει συνεχώς σε παράκτιους
σταθμούς δεδομένα για την ταυτότητα του καραβιού και για την πορεία που
ακολουθεί. Σκοπός του είναι να μπορούν οι κατά τόπους λιμενικές αρχές
να παρακολουθούν την εξέλιξη της κίνησης των πλοίων.

Επειδή όμως το σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά μόνο όταν το πλοίο
πλέει σε κοντινή απόσταση από την ξηρά, καθώς τα ραδιοσήματα VΗF που
χρησιμοποιεί έχουν οριζόντια εμβέλεια περίπου 75 χιλιομέτρων, δεν είναι
δυνατή η καταγραφή όλων των πλοίων που κινούνται στους ωκεανούς.
Ωστόσο, λόγω του ότι τα σήματα VΗF εκτός από οριζόντια διεύθυνση
ακολουθούν και κατακόρυφη, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός μπορεί να τα
καταγράψει με ένα ειδικό όργανο που λέγεται CΟLΑΙS και να αποκτήσει
συνολική εικόνα του παγκόσμιου ναυτιλιακού φόρτου.

Ο Σταθμός κινείται με ταχύτητα 7 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο και
εκτελεί σχεδόν 16 περιφορές της Γης κάθε 24 ώρες, με αποτέλεσμα να
δύναται να καταγράψει κάθε στίγμα που εκπέμπεται δεδομένου ότι συχνά τα
σήματα επικαλύπτονται. Παρ’ όλα αυτά, επιστήμονες από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Διαστήματος εμφανίζονται αισιόδοξοι, επισημαίνοντας πως τα
όργανα λήψης και καταγραφής δεδομένων θα βελτιωθούν στο άμεσο μέλλον,
με αποτέλεσμα να αναβαθμιστεί και το πλέγμα προστασίας που καλύπτει τις
υπερπόντιες μεταφορές.

Advertisements