Πάντα όταν ακούγαμε τη λέξη μούμια το μυαλό μας πήγαινε στη χώρα των
Φαραώ και τη Κλεοπάτρας, την Αίγυπτο. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ταρίχευαν τα
σώματα, αφού πίστευαν πως η ζωή συνεχίζεται και μετά το θάνατο,
θεωρώντας λοιπόν αναγκαία τη διατήρηση του σώματος, την κατοικία της
ψυχής όπως την αποκαλούσαν.

Και όμως η τέχνη της μουμιοποίησης δεν έμεινε αποκλειστικά στην
πατρίδα των πυραμίδων. Επιστήμονες, ύστερα από έρευνες και αφού βρήκαν
πτώματα αιώνων διατηρημένα σε άριστη κατάσταση στη Γερμανία, ανακάλυψαν
πως οι ευγενείς της Γερμανίας κατά το δέκατο όγδοο αιώνα μετά το θάνατό
τους, ταριχεύονταν και αυτοί.

Η αρχή έγινε όταν ανακαλύφτηκε σε άριστη κατάσταση το πτώμα του
Βαρόνου Von Holz στο κάστρο του Sommersdorf, στην περιοχή της σημερινής
Βαυαρίας. Τόσο η σωρός του Γερμανού Βαρόνου, που είχε πεθάνει πριν από
370 χρόνια, όσο και άλλες Γερμανών ευγενών που ανακαλύφθηκαν αργότερα
μελετήθηκαν από αρχαιολόγους και βρέθηκαν σε άριστη κατάσταση.

Οι ερευνητές έχουν ανακαλύψει περισσότερες από 1000 γερμανικές
μούμιες, ακόμα και παιδιών, σε κρυπτές κάτω από κάστρα. Μαζί με τις
σωρούς έχουν βρεθεί και προσωπικά αντικείμενα σε άριστη κατάσταση. Οι
επιστήμονες καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι ευγενείς ταριχεύονταν για
να διατηρηθεί το σώμα τους και μετά το θάνατο αφού εκείνη την εποχή
αποτελούσε κοινή πρακτική η καύση του νεκρού.

Μάλιστα σε μα κρυπτή κοντά στο κέντρο του Βερολίνου, όπου
ανακαλύφθηκαν 140 μούμιες, ανακαλύφθηκε ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό
σύστημα εξαερισμού που περνούσε μέσω του τάφου. Όλες οι αίθουσες
ενταφιασμών συνδέονταν η μια με την άλλη με μια σειρά μικρών αξόνων και
έτσι ο τάφος αεριζόταν άριστα.

Πλέον η ομάδα των επιστημόνων επικεντρώνεται στο να εξετάσει την
πρωτόγνωρη, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ιεροτελεστία ενταφιασμών. Αυτή η
έρευνα περιλαμβάνει τομογραφία μέσω υπολογιστών, καθώς και γενετική
ανάλυση που θα βοηθήσουν να λυθεί το μυστήριο γύρω από την ιεροτελεστία.

Πηγή: Spiegel