Να συμπεριληφθούν στο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος, οι οφειλές του
ΟΣΕ και των αστικών συγκοινωνιών ζητούν Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με αποτέλεσμα τη
μεγαλύτερη διόγκωσή τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», εάν συμπεριληφθούν οι
παραπάνω οφειλές, το έλλειμμα θα αυξηθεί κατά 0,5% του ΑΕΠ ή 1,2 δισ.
ευρώ. Παράλληλα, το χρέος, θα επιβαρυνθεί με 13 δισ. ευρώ ή 5,5% του
ΑΕΠ, καθιστώντας ακόμη δυσκολότερη την επίτευξη των στόχων του
Μνημονίου.

Προς το παρόν, τουλάχιστον, η απαίτηση αυτή αφορά τους
συγκοινωνιακούς φορείς εκτός του ΜΕΤΡΟ και του ΤΡΑΜ. Σε αυτούς
περιλαμβάνονται ο ΟΣΕ, αλλά και οι εποπτευόμενοι από τον ΟΑΣΑ φορείς
(ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ). Ουσιαστικά οι ΔΕΚΟ αυτές λειτουργούν σχεδόν
αποκλειστικά με την κρατική ενίσχυση και επειδή δεν πρόκειται ποτέ να
είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, το χρέος τους είναι
χρέος του Δημοσίου, το οποίο δεν καταγράφεται ως τέτοιο στα επίσημα
στοιχεία.Advertisements